Lema del curs

 

Confie en tu

Selector de idioma

Alumnes de 2n Bach: Matrícula per a les proves PAU i títol Batxiller 2018

Matrícula pruebas de acceso

La documentació necessària es lliurarà en la secretaria del Centre del 25 al 30 de maig per a la convocatòria de juny i del 26 al 27 de juny per a la convocatòria extraordinària.

Es publica en documents adjunts les directrius per a dur a terme per l'alumnat que haja aprovat totes les matèries de Batxillerat i desitge matricular-se en les proves d'accés a la Universitat en convocatòria de juny i juliol:

1r Instruccions per a sol·licitar i pagar les taxes per a les proves PAU i per al títol de Batxiller 2017-18

2n Sol·licitud de matrícula PAU 2017-18

Ajuda per a emplenar aquest document:

- Tipus de document: DNI o passaport

- Nombre de document: el nombre de DNI o el de passaport (el que hàgeu posat)

- Tipus de matrícula: es poden donar els casos que siga ordinària / família nombrosa / matrícula d'honor global en Batxillerat. Segons quin siga el vostre cas, ho poseu.

- Aprovat estudis en: 2018 (i marcau la casella de juny o juliol que hi ha al costat)

- Nota mitjana: la posarem nosaltres

- Els alumnes actuals que han cursat 2º de Batxiller en el curs 2017-18 no marcaran l'opció de Millora de nota, i sí la de Concorre a la fase obligatòria.

- Modalitat: Ciències o Ciències Socials

- Idioma estranger cursat: Inglés (ja consta en la versió de la pàgina web).

En les casella de Matèries fase específica s'han d'especificar les matèries a examinar-se (en general, dues): Geografia, Economia, Química, Biologia, Dibuix Tècnic o Física.

Els que teniu pendents per a la convocatòria extraordinària no heu d'emplenar ni portar cap d'aquests impresos fins que no tingueu les vostres notes de convocatòria extraordinària.

3r Sol·licitud del títol de Batxiller

Important: És habitual que el pagament de taxes la realitze un pare o mare, i en sol·licitar el correu electrònic, es pose el d'est o aquesta. Açò és incorrecte. En tota la documentació ha d'aparèixer sempre el correu electrònic de l'alumne. Serà el mitjà de comunicació entre la Universitat i l'alumne.

En resum, la documentació que haureu de lliurar en Secretaria del Centre, inexcusablement, fins al 30 de maig (millor un dia abans, ja que Sergi no estarà el dia 30) per als aprovats al maig és:

- Els dos justificants (si escau) del pagament de les taxes de PAU i del pagament de la sol·licitud del títol de batxiller (els pagaments poden ser online)

- Documents 2n i 3r anteriors degudament completats

- Fotocòpia del DNI

Molta sort a tots.

Equip Directiu

Localització

Localització

C/ Madre Elisea Oliver, 2. 03005. Alacant. Espanya
Com arribar en transport públic:
Bus: línias 04 i 05. Veure mapa

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres

Contacta i resol els dubtes que tingues.

  • Telèfon: +34 965 17 47 67

Estem a les xarxes socials

Estem a les xarxes socials

Segueix-nos i mantin-te informat.

Customizable Social Media Icon Links Sidebar - va

JoomBall - Cookies