pilar3 diversidad L'Atenció a la Diversitat és un principi que ha de regir tot l'ensenyament bàsic per a proporcionar a tot l'alumnat una educació adequada a les seues característiques i necessitats. El sistema educatiu ha de procurar mesures flexibles que s'adecuen a les diferències individuals i ritmes de maduració de cadascun dels alumnes. El nostre Centre és capdavanter en Atenció a la Diversitat, sent el tercer pilar bàsic en el qual ens sustentem, dedicant multitud de recursos i esforços en aquesta atenció individualitzada. En aquesta secció, us vam mostrar algunes de les actuacions que duem a terme.

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.